X MIĘDZYNARODOWY KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

„Choroby cywilizacyjne i choroby
rzadkie wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”

Gdańsk, 12-14 września 2019Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Koleżanki i Koledzy!


Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w X Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-14 września 2019 roku.

Zapraszamy wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologów, logopedów, dietetyków i specjalistów żywienia klinicznego, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, techników ortopedycznych, masażystów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie się w czwartek 12 września. W kolejnych dniach, w trakcie równoległych sesji plenarnych oraz w sesjach plakatowych zaprezentujemy Państwu miejsce rehabilitacji w nowoczesnym leczeniu pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi m.in. chorobą wieńcową, niewydolnością serca, po przeszczepie serca i płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą, chorobą nowotworową, po udarze mózgu, przedstawimy również rolę specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją w modelu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Planujemy sesje związane z telerehabilitacją i trendami w e-zdrowiu. Podzielimy się także doświadczeniami związanymi z multidyscyplinarnym podejściem do pacjentów z chorobami rzadkimi na przykładzie dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz zaprezentujemy nowości w leczeniu pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Naszymi gośćmi będą naukowcy i uznani specjaliści w tym zakresie z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że pobyt w Gdańsku będzie okazją także do zwiedzenia naszego miasta i odpoczynku oraz nawiązania ciekawych znajomości, może na całe życie, mogących zaowocować dalszym rozwojem naukowym i zawodowym tej przyszłościowej dyscypliny, jaką jest rehabilitacja medyczna.

Zapraszamy serdecznie!


Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. n. med. Jacek DurmałaPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło
Centrum Biologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
budynek Collegium Biomedicum
ul. Dębinki 1, 80-001 GdańskPATRONAT HONOROWYPATRONAT MEDIALNY

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: Jacek Durmała
Członkowie:
Jacek Głodzik
Katarzyna Hojan
Joanna Jabłońska-Brudło
Dariusz Jastrzębski
Marek Jóźwiak
Jerzy Kiwerski
Krzysztof Klukowski
Ireneusz Kowalski
Marek Krasuski
Krystyna Księżopolska-Orłowska
Jolanta Kujawa
Andrzej Kwolek
Małgorzata Łukowicz
Iwona Maciąg-Tymecka
Piotr Majcher
Sylwia Małgorzewicz
Wiesława Nyka
Rafał Sapuła
Iwona Sarzyńska-Długosz
Dominika Szalewska
Beata Tarnacka
Piotr Tederko
Jolanta Wierzba
Marta Woldańska-Okońska
Ewa Zamysłowska-Szmytke
Tomasz Zdrojewski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Joanna Jabłońska-Brudło
Członkowie:
Marta Banach
Hanna Ciecholewska
Agata Deja
Bożena Jankowska
Tadeusz Jędrzejczyk
Beata Królikowska
Małgorzata Kusiak-Kaczmarek
Lidia Łepska
Wiesława Nyka
Bogumił Przeździak
Jarosław Tomaszewski
Dominika Szalewska
Małgorzata SzuberUczestnik (lekarz, fizjoterapeuta i in.) – wczesna rejestracja (do 30/04/2019) – 500,00 zł
Participant (physician, physiotherapist, etc.) – early registration (until 30/04/2019) – 500,00 zł

Uczestnik (lekarz, fizjoterapeuta i in.) – rejestracja od 01/05/2019 – 600,00 zł
Participant (physician, physiotherapist, etc.) – registration from 01/05/2019 – 600,00 zł

Uczestnik - członek PTReh – wczesna rejestracja (do 30/04/2019) – 450,00 zł
Member of PTReh – early registration (until 30/04/2019) – 450,00 zł

Członek PTReh – rejestracja od 01/05/2019 – 550,00 zł
Participant – Member of PTReh – registration from 01/05/2019 – 550,00 zł

Lekarz rezydent – wczesna rejestracja (do 30/04/2019) – 400,00 zł
Resident – early registration (until 30/04/2019) – 400,00 zł

Lekarz rezydent – rejestracja od 01/05/2019 – 500,00 zł
Resident – registration from 01/05/2019 – 500,00 zł

Pielęgniarka/Opiekun medyczny (1 dzień) – 50,00 zł, (2 dni) – 100,00 zł
Nurse/Medical carer (1 day) – 50,00 zł, (2 days) – 100,00 zł

Student studiów dziennych (1 dzień) – 50,00 zł, (2 dni) – 100,00 zł
Full-time student (1 day) – 50,00 zł, (2 days) – 100,00 zł

Osoba towarzysząca – 400,00 zł
Accompanying person – 400,00 zł

Przedstawiciel sponsora – 500,00 zł Sponsor representative – 500,00 zł

Opłatę za udział w konferencji należy uiścić na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

Opłata obejmuje:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie Kongresu
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczka, program
Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy

W ramach opłaty dla osoby towarzyszącej zapewniamy:

Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe i obiadowe

Rezygnacje

1. Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie prosimy zgłosić mailem na adres:
milena.witkowska@med-media.pl
2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
• rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
• rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
• rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.Hotel Impresja
ul. Tuwima 12
80-210 Gdańsk

Pokój 1-os., 12–14.09. (2 doby) – 600 zł
Miejsce w pokoju 2-os. , 12–14.09. (2 doby) – 340 zł

Uwaga, liczba pokoi ograniczona.

Rekomendujemy zakwaterowanie w hotelach w najbliższej okolicy: Hotel Logos (**), Hotel Szydłowski (***), Hotel Amber Gdańsk (***), Scandic Gdańsk (****), Mercure Gdańsk Stare Miasto (****)Program


CHOROBY CYWILIZACYJNE

1. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w świetle aktualnych wytycznych
2. Rehabilitacja pulmonologiczna – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
3. Co nowego w rehabilitacji pacjentów z chorobami nowotworowymi
4. Choroby metaboliczne jako wyzwanie rehabilitacji ogólnoustrojowej
5. Neurorehabilitacja w XXI wieku
6. Rola żywienia w rehabilitacji

CHOROBY RZADKIE

1. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a - nowoczesne standardy kompleksowej diagnostyki, oceny, leczenia oraz rehabilitacji
2. Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania. Standardy oceny rehabilitacyjnej pacjenta ze SMA, aktualne wytyczne w zakresie rehabilitacji
3. Inne choroby rzadkie: neurologiczne, kardiologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, choroba Pompego.
4. Wady wrodzone narządu ruchu
5. Hemofilia – nowe standardy leczenia

TEMATY INNE/WOLNE

1. Podstawy tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) i możliwości jej zastosowania w rehabilitacji
2. Inżynieria w rozwoju rehabilitacji
3. Współpraca medycyny i nowych technologii – możliwości i perspektywy
4. Nowy model kompleksowej rehabilitacji w Polsce
5. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją – nowe możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, prewencji rentowej
6. Rehabilitacja w warunkach uzdrowiska
7. Biała Księga Rehabilitacji w Europie – sesja międzynarodowa z udziałem gości zagranicznych
8. Value-based care (opieka w oparciu o wartości) – opieka koordynowana, jakość życia związana z efektami rehabilitacji
9. Telerehabilitacja
10. Zastosowanie nowych technologii w rehabilitacji pacjentów po amputacji kończyny dolnej
11. Neuropsychologia w rehabilitacji dr hab. Dariusz Wieczorek

SESJA PLAKATOWA
SESJA PLAKATOWA DLA STUDENTÓW
Sesja przypadków klinicznych
Sesja konsultanta krajowego

1. Ergospirometria
2. Neurofizjologia – diagnostyka uszkodzeń obwodowego układu nerwowego
3. Żeglarstwo osób niepełnosprawnych
4. USG narządu ruchu
5. Sport i adaptowana aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych
6. Zastosowanie toksyny botulinowej w rehabilitacji
7. Diagnostyka funkcjonalna w zespole słabości
8. Swoista kinezyterapia skolioz idiopatycznych - Metoda DoboMed
9. Elementy terapii manualnej
10. Metodyka realizacji prób marszowych i najczęściej popełniane błędy
11. Diagnostyka różnicowa skolioz statycznych i idiopatycznych
12. Analiza chodu

Sesje edukacyjne dla pacjentów – np. DMD - standardy rehabilitacji


14.00-17.00 Warsztaty (prowadzone równolegle)

17.30 – 19.30 Uroczyste otwarcie Kongresu


Sala 1, Sala 2, Sala 3

08.30-9.00 (0,5h) Wykład wprowadzający
09.00-11.00 Sesja 1 (2h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Sesja 2 (1,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Sesja 3 (1,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30 Sesja 4 (1,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
17.30-19.30 Walne Zebranie, Wybory ZG PTREH Członków PTREH
20.00-24.00 Kolacja


Sala 1, Sala 2, Sala 3

8.00-9.00 Zebranie ZG PTReh
9.00-11.30 Sesja 1 (2,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-14.30 Sesja 2 (2,5h) CHOROBY CYWILIZACYJNE / CHOROBY RZADKIE / TEMATY WOLNE
14.30-15.00 Zakończenie Kongresu

Rejestracja

Partnerzy

W sprawach udziału w Kongresie w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:
Milena Witkowska
tel. +48 881 091 323
e-mail: milena.witkowska@med-media.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Organizator główny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Organizator lokalny:
Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło:
jjbrudlo@gumed.edu.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Milena Witkowska

+48 881 091 323

milena.witkowska@med-media.pl