X MIĘDZYNARODOWY KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

„Choroby cywilizacyjne i choroby
rzadkie wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”

Gdańsk, 12-14 września 2019Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Koleżanki i Koledzy!


Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w X Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-14 września 2019 roku.

Zapraszamy wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologów, logopedów, dietetyków i specjalistów żywienia klinicznego, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, techników ortopedycznych, masażystów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie się w czwartek 12 września. W kolejnych dniach, w trakcie równoległych sesji plenarnych oraz w sesjach plakatowych zaprezentujemy Państwu miejsce rehabilitacji w nowoczesnym leczeniu pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi m.in. chorobą wieńcową, niewydolnością serca, po przeszczepie serca i płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą, chorobą nowotworową, po udarze mózgu, przedstawimy również rolę specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją w modelu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Planujemy sesje związane z telerehabilitacją i trendami w e-zdrowiu. Podzielimy się także doświadczeniami związanymi z multidyscyplinarnym podejściem do pacjentów z chorobami rzadkimi na przykładzie dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz zaprezentujemy nowości w leczeniu pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Naszymi gośćmi będą naukowcy i uznani specjaliści w tym zakresie z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że pobyt w Gdańsku będzie okazją także do zwiedzenia naszego miasta i odpoczynku oraz nawiązania ciekawych znajomości, może na całe życie, mogących zaowocować dalszym rozwojem naukowym i zawodowym tej przyszłościowej dyscypliny, jaką jest rehabilitacja medyczna.

Zapraszamy serdecznie!


Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. n. med. Jacek DurmałaPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło
INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH PRACE (NA WWW.PTREH2019.PL)


Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo informacje techniczne dotyczące prezentacji wykładów i plakatów.

Wszystkie nadesłane streszczenia zakwalifikowane do wygłoszenia lub prezentacji plakatowej zostaną opublikowane w książce streszczeń w formacie PDF na stronie Kongresu www.ptreh2019.pl i będzie możliwość ich pobrania.

Za uczestnictwo w Kongresie przysługuje 11,5 punkta edukacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – Dz.U.Nr 231, poz.2326.

Za udział w warsztatach przysługuje dodatkowo od 1 do 2 punktów w zależności od warsztatu.

WYSTĄPIENIA USTNE

Autorzy prac proszeni są o przygotowanie wystąpienia w postaci prezentacji multimedialnej (Power Point). Czas prezentacji jest podany w programie naukowym (zakładka PROGRAM).

Prezentacje należy składać w sali wykładowej na nośniku zewnętrznym (np. pendrive) najpóźnej 10 minut przed rozpoczęciem sesji, w której będzie wygłaszany wykład. Prosimy o sprawdzenie nazwy sali w programie naukowym.

PREZENTACJE PLAKATOWE

Autorzy proszeni są o przygotowanie plakatów w formie wydruku o wymiarach 100 cm (pion) x 70 cm. Język prezentacji pracy do wyboru: polski lub angielski. W przypadku wyboru języka polskiego prosimy o zamieszczenie w dolnej części plakatu, mniejszą czcionką, streszczenia w wersji anglojęzycznej.

Prosimy o zgłaszanie się z plakatami do punktu rejestracji uczestników Kongresu od piątku 13.09.2019 od godziny 8:30. Obsługa skieruje Państwa w miejsce, w którym będą Państwo mogli umieścić plakaty na stojakach. Jeśli jest taka możliwość, prosimy o pozostawienie plakatów do soboty 14.09.2019 do godziny 12:00.

Sesje plakatowe odbędą się w sobotę 14.09.2019 w godzinach 8:00-9:00. Prosimy autorów o obecność w celu krótkiej prezentacji pracy w obecności moderatorów prowadzących poszczególne sesje (Choroby Cywilizacyjne 1 i 2, Choroby Rzadkie, Sesja Studencka – zakładka POGRAM).

Komitet Naukowy X Międzynarodowego Kongresu PTReh wyłoni najlepsze prezentacje ustne i plakaty – ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę 14.09.2019 o godzinie 14.30.Centrum Biologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
budynek Collegium Biomedicum
ul. Dębinki 1, 80-001 GdańskPATRONAT HONOROWY


PATRONAT MEDIALNY
KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: Jacek Durmała
Członkowie:
Jacek Głodzik
Katarzyna Hojan
Joanna Jabłońska-Brudło
Dariusz Jastrzębski
Marek Jóźwiak
Jerzy Kiwerski
Krzysztof Klukowski
Ireneusz Kowalski
Marek Krasuski
Krystyna Księżopolska-Orłowska
Jolanta Kujawa
Andrzej Kwolek
Małgorzata Łukowicz
Iwona Maciąg-Tymecka
Piotr Majcher
Sylwia Małgorzewicz
Wiesława Nyka
Rafał Sapuła
Iwona Sarzyńska-Długosz
Dominika Szalewska
Beata Tarnacka
Piotr Tederko
Jolanta Wierzba
Marta Woldańska-Okońska
Ewa Zamysłowska-Szmytke
Tomasz Zdrojewski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Joanna Jabłońska-Brudło
Członkowie:
Marta Banach
Hanna Ciecholewska
Agata Deja
Bożena Jankowska
Tadeusz Jędrzejczyk
Beata Królikowska
Małgorzata Kusiak-Kaczmarek
Lidia Łepska
Wiesława Nyka
Bogumił Przeździak
Jarosław Tomaszewski
Dominika Szalewska
Małgorzata SzuberWykładowcy X Międzynarodowego Kongresu PTReh


Dr n. med. Joanna Bautembach-Minkowska
Klinika Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
Kierownik Katedry Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Jacek Kot
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego GUMed

Prof. dr hab. Janusz Limon
Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz, prof.nadzw.
Katedra Żywienia Klinicznego, Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr Arkadiusz Mański
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Poradnia Psychologiczna Genetycznych Chorób Rzadkich UG

Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. nadzw.
Klinika Neurologii Rozwojowej GUMed

Dr Jarosław Meyer-Szary
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr hab. Andrzej Mital
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed

Prof. dr hab. med. Ewa Pilarska
Klinika Neurologii Rozwojowej GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr hab. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof.nadzw.
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed

Dr n. med. Eliza Wasilewska
Klinika Alergologii i Pulmonologii GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr Edyta Wernio
Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki GUMed
Centrum Chorób Rzadkich UCK

Dr hab. Jolanta Wierzba
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego GUMed
Centrum Chorób Rzadkich GUMed

Luc Vanhees, PhD, Professor
Sekretarz i Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Prewencji i Rehabilitacji Sercowo-Naczyniowej (EACPR, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation)

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMedHotel Impresja
ul. Tuwima 12
80-210 Gdańsk

W sprawie noclegu prosimy o kontakt z organizatorem.

Uwaga, liczba pokoi ograniczona.

Rekomendujemy zakwaterowanie w hotelach w najbliższej okolicy: Hotel Logos (**), Hotel Szydłowski (***), Hotel Amber Gdańsk (***), Scandic Gdańsk (****), Mercure Gdańsk Stare Miasto (****)Program


CHOROBY CYWILIZACYJNE

1. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w świetle aktualnych wytycznych
2. Rehabilitacja pulmonologiczna – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
3. Co nowego w rehabilitacji pacjentów z chorobami nowotworowymi
4. Choroby metaboliczne jako wyzwanie rehabilitacji ogólnoustrojowej
5. Neurorehabilitacja w XXI wieku
6. Rola żywienia w rehabilitacji

CHOROBY RZADKIE

1. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a - nowoczesne standardy kompleksowej diagnostyki, oceny, leczenia oraz rehabilitacji
2. Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania. Standardy oceny rehabilitacyjnej pacjenta ze SMA, aktualne wytyczne w zakresie rehabilitacji
3. Inne choroby rzadkie: neurologiczne, kardiologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, choroba Pompego.
4. Wady wrodzone narządu ruchu
5. Hemofilia – nowe standardy leczenia

TEMATY INNE/WOLNE

1. Podstawy tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) i możliwości jej zastosowania w rehabilitacji
2. Inżynieria w rozwoju rehabilitacji
3. Współpraca medycyny i nowych technologii – możliwości i perspektywy
4. Nowy model kompleksowej rehabilitacji w Polsce
5. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją – nowe możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, prewencji rentowej
6. Rehabilitacja w warunkach uzdrowiska
7. Biała Księga Rehabilitacji w Europie – sesja międzynarodowa z udziałem gości zagranicznych
8. Value-based care (opieka w oparciu o wartości) – opieka koordynowana, jakość życia związana z efektami rehabilitacji
9. Telerehabilitacja
10. Zastosowanie nowych technologii w rehabilitacji pacjentów po amputacji kończyny dolnej
11. Neuropsychologia w rehabilitacji dr hab. Dariusz Wieczorek

SESJA PLAKATOWA
SESJA PLAKATOWA DLA STUDENTÓW
Sesja przypadków klinicznych
Sesja konsultanta krajowego
Certyfikat INFARMA

ZAPISY NA WARSZTATY W ZAKŁADCE "REJESTRACJA"

1. Fizjoterapia w dystrofii mięśniowej Duchenne’a – pacjent chodzący
(12 września, 14.00-14.45, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)
prowadzący: Agnieszka Sobierajska-Rek (1,2), Łukasz Mański (2) (Gdańsk) - 1. Klinika Rehabilitacji GUMed, 2. Centrum Chorób Rzadkich UCK

2. Fizjoterapia w dystrofii mięśniowej Duchenne’a – pacjent siedzący na wózku
(12 września, 15.00-15.45, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)
prowadzący: Agnieszka Sobierajska-Rek (1,2), Łukasz Mański (2) (Gdańsk) - 1. Klinika Rehabilitacji GUMed, 2. Centrum Chorób Rzadkich UCK

3. Fizjoterapia w rdzeniowym zaniku mięśni w pierwszym roku życia w zależności od typu choroby
(12 września, 16.00-16.45, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)
prowadzący: Agnieszka Sobierajska-Rek (1,2), Łukasz Mański (2), Karolina Kleist-Lamk (Gdańsk) - 1. Klinika Rehabilitacji GUMed, 2. Centrum Chorób Rzadkich UCK

4. Praktyczne aspekty stosowania HBOT
(12 września, 14.00-17.00, Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej GUMed, ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia)
prowadzący: Ewa Lenkiewicz (Gdynia) Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego UCMMiT

5. Łagodne położeniowe zawroty głowy w praktyce. Benign paroxysmal vertigo in clinical practice
(12 września, 16.00-16.45, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)
prowadzący: dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke, prof. IMP, mgr. M. Janc. Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

6. Komu i kiedy wykonujemy USG narządu ruchu? – warsztaty dla lekarzy
(12 września, 14.00-17.00, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)
prowadzący: Ludomira Rzepecka-Wejs (Sopot)

7. Diagnostyka laboratoryjna chodu oraz technologicznie wspomagany proces rehabilitacji chodu z wykorzystaniem biometrii
(12 września, 14.00-17.00, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)
prowadzący: Marek Jóźwiak, Anna Krzyżańska - Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Ortopedyczno Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im W. Degi UM w Poznaniu


Informujemy, że za udział w Kongresie lekarzą przysługują punkty edukacyjne.

Wykłady:
czwartek – 1 pkt
piątek – 5,5 pkt
sobota- 5 pkt
razem -11,5 pkt (bez warsztatów)

Warsztaty:
1 do 5 – po 1 pkt
6-1,5 pkt
7-2 pkt

Rejestracja

PartnerzyW sprawach udziału w Kongresie w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:
Milena Witkowska
tel. +48 881 091 323
e-mail: milena.witkowska@med-media.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Organizator główny:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Organizator lokalny:
Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło:
jjbrudlo@gumed.edu.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Milena Witkowska

+48 881 091 323

milena.witkowska@med-media.pl